Prenatale en postnatale psychologie?

Prenatale en postnatale psychologie?

Prenatale en postnatale psychologie?

Ja! De eerste indrukken van ons bestaan doen we namelijk al op bij ons allerprilste begin. En alle indrukken die we opdoen nemen we mee in het geheugen van ons lichaam, van onze cellen. Binnen de celbiologie noem je dit celgeheugen. Dus je kan je voorstellen dat dit geheugen al begint vanaf dat er cellen zijn. Super logisch toch? Vroeger ( en dat is eigenlijk nog niet eens zo lang geleden, nl begin jaren 80)  ging de wetenschap er vanuit dat baby’s toch niks konden onthouden van voor hun 2e a 3e levensjaar en geen pijn konden voelen en opereerden zij baby’s zónder verdoving!! Om aan te geven hoe jong de hele psychologie rondom het jonge kind is. 

Tegenwoordig is het een algemeen gegeven dat de baarmoeder waar een kind in groeit bepalend is voor zijn fysieke én emotionele ontwikkeling. Een baby die bij voorbeeld veel stress heeft meegekregen van de moeder zal zich daar op aanpassen. Dan wel door bij voorbeeld een over reagerend emotioneel brein aan te leggen – een gevoeligere amygdala, of door minder groei te laten zien omdat het door in stress te verkeren besloten heeft in de freeze te gaan.  Of als er weinig goede voedingsstoffen – en dit zijn ook emotionele voedingsstoffen, een kind is immers een voelend wezen- waren besluit een foetus de weinige energie die er voorradig is in de fatale delen te steken – de hersenen- en blijft bij voorbeeld het oefenen van het ademen achterwegen. (Nathanielsz, 1994) Het stokt de adem. Deze kinderen kan je dan herkennen aan een weinig ontwikkelde longfunctie. Om nog even bij dit voorbeeld te blijven: Dit kind zou dan als overlevingsmechanisme over kunnen gaan op het op latere leeftijd de adem in te houden wanneer iets spannend wordt. Dit mechanisme heeft hem immers geholpen in de buik, en iets dat goed werkt herhalen we graag. Zo zie je hoe een patroon, een mechanisme een blauwdruk op kan worden gedaan. Let wel, dit is slechts een voorbeeld van een patroon dat zou kunnen ontstaan. Ieder kind en iedere ouder en iedere zwangerschap is anders en uniek! Zeker binnen de psychologie is niks absoluut. 

 

Maar hoe vroeg begint die aanleg van zo’n blauwdruk nou eigenlijk?

Ja, je raadt het al, al heel erg vroeg. Want in feite zat jij als eitje al in de buik van je oma! Wanneer een meisje geboren wordt zijn al haar eitjes al aanwezig. Hoeveel invloed de omgeving heeft op dit eitje, daar heb ik geen idee van en vind ik ingewikkeld ver gaan. Maar waar wel al veel over geschreven is, is over de psychologie beginnend bij jouw conceptie. Wat was de sfeer waarin je gemaakt bent. Je kan je voorstellen dat heel de stofjeshuishouding van een vrouw die in alle geluk en liefde en passie een kind verwekt er anders uit ziet dan bij een vrouw die met depressieve gevoelens en misschien wel enorme tegenzin en angst in haar lijf een kind verwekt. En die stofjeshuishouding is wel al een begin van de marinade waar jij als kindje 9 maanden in groeit. Dat dat impact heeft is dan meer dan logisch. 

Er zijn verschillende momenten die voor een grote impact kunnen zorgen indien er op dat moment een verstoring optreedt. En dan gaat het voornamelijk over de mate van in verbinding zijn met de omgeving, de moeder. Uit deze idealiter veilige verbinding ontstaat een veilig gehechtheid van het kind en tussen moeder en kind. Dat begint rond de conceptie. Hoe is het klimaat?  Het tweede moment is de implantatie. Dat is het moment dat er voor het eerst verbinding wordt gemaakt met de (baar-)moeder. Dan is er als derde moment de ontdekking van de zwangerschap. Is er blijdschap, dan wordt er een lading positieve hormonen en stofjes gelanceerd en is er schrik en stress dan zullen er veel negatieve stofjes en hormonen vrijkomen en de foetus bedwelmen. Dan is er het het moment van eerste uitwisseling met de moeder via de navelstreng.  Daarop volgt de geboorte als inprentingsmoment met daarna de eerste aanraking en eerste blikken die uitgewisseld worden. Dit zijn twee momenten vlak na elkaar. Als laatste hechtingsmoment nemen de we psychologische geboorte mee in de prenatale en postnatale psychologie. Dit is zo rond de 9 mnd waarop het kind zelf van zijn moeder kan af bewegen. 

Binnen al deze momenten kunnen er omgevingsfactoren spelen die een verstorende rol spelen in de psychische ontwikkeling van de jonge mens. Op deze momenten worden er overlevingssystemen aangelegd die bepalend zijn voor hoe wij de wereld en onszelf zien en ervaren.  Het legt een filter aan over hoe we alles beleven. 

Dus je snapt, hoe schoner deze filter is hoe zuiverder wij dingen kunnen zien en hoe beter we kunnen omgaan met de wereld om ons heen. Hoe meer we in veilige verbinding zijn met ons zelf. 

Bij mij in de praktijk kijken we samen naar hoe en of jouw filters vertroebeld zijn en indien er opgeschoond mag worden, dan doen we dat. Met een blijvend resultaat.

Mocht je naar aanleiding van dit stukje beknopte informatie vragen hebben gekregen, ben je altijd vrij deze aan mij te stellen. Ik beantwoord ze graag!

Linde

 

HarteKracht

HarteKracht

HarteKracht

De naam van mijn praktijk verwijst onder andere naar de kracht van de hartcoherentie van het paard en de invloed daarvan op de mens. In een studieboek had ik er al eens het een en ander over gelezen maar tijdens een congres heb ik zelf deelgenomen aan een testgroepje die met apparatuur en een paard de hartcoherentie van de mens ging meten. Eerst zonder paard en daarna met dezelfde personen mét paard. En wat bleek? Met paard was de hartcoherentie veel hoger. 

Leuk, maar wat is het dan, hartcoherentie en wat doet het voor de mens? Nou, bij hartcoherentie gaat het om de samenhang tussen jouw hartslag en andere ritmen in jouw lichaam, zoals de ademhaling. Jouw hartcoherentie heeft invloed op hoe jij functioneert op emotioneel en cognitief gebied. Psychische klachten, zoals stress, kunnen invloed hebben op de hartcoherentie. Hartcoherentie is een korte benaming voor een coherent hartritmepatroon. ‘Coherent’ betekent ‘samenhangend’. Er is sprake van een hoge hartcoherentie als jouw hartritme mooi samenvalt met jouw ademhaling. Bij een lage hartcoherentie valt jouw hartritme niet goed samen met jouw ademhaling. We spreken dan van een chaotische hartslagvariabiliteit. 

Hoe beïnvloedt stress jouw hartcoherentie?

Wanneer je last hebt van stress, is er sprake van een lage hartcoherentie. Kortdurende stress is gezond, dit geeft geen problemen. Het is anders wanneer de hartcoherentie laag blijft tijdens ontspanning. Wanneer dit het geval is, is er sprake van chronische stress of spanning (de ongezonde variant van stress). Wanneer er sprake is van chronische stress of spanning kan je, zoals je begrijpt, last krijgen van lichamelijke klachten. Deze stress kan voortkomen uit onderliggende psychische problematiek dan wel emotioneel trauma. Trauma is een heftig woord, maar hier wordt een heftige gebeurtenis mee bedoeld die zijn sporen heeft achtergelaten. 

Ben je benieuwd hoe het gesteld is met jouw hartcoherentie? Zet een timer op drie minuten en probeer zo autonoom mogelijk te blijven ademen. Tel hoe vaak je in deze drie minuten ademhaalt. Na deze drie minuten deel je het aantal getelde ademhalingen door drie en zo weet je hoeveel ademhalingen je ongeveer gemiddeld per minuut doet. In de onderstaande tabel kun je zien of jouw hartcoherentie wel of niet gezond is.

    • Gezond – 3 tot 7 ademhalingen per minuut
    • Opletten! – 7 tot 12 ademhalingen per minuut
    • Laten checken – 12 tot 15 ademhalingen per minuut

Maar wat hebben de paarden hier nu mee te maken? Wel, een hart heeft een elektromagnetisch veld, dat met apparatuur meetbaar is. Dit veld bij een mens reikt ongeveer 2,5 meter ver. Dat van een paard is vijf keer zo groot! En dan te weten dat een krachtig elektromagnetisch veld van het hart een synchroniserende functie heeft in ons lichaam. Tadaaa, daarom verhoogt dus onze hartcoherentie in de buurt van een paard!

In een behandeling is een hoge hartcoherentie belangrijk want het verwijst naar veiligheid. Veiligheid betekent biologisch gezien de afwezigheid van stresshormonen en de toename van oxytocine, serotonine en dopamine. Wanneer je je veilig voelt is er ruimte om de gevoelens op te diepen, te tonen en te bespreken. 

 

De naam HarteKracht verwijst uiteraard ook naar de kracht van het luisteren naar je gevoel, je hart. Het verwijst naar kracht in zachtheid, een manier van zijn die je als mens de gelegenheid biedt tot groei en zelfontplooiing. Tot kerntransformatie. 

Ja, daar wil HarteKracht graag aan bijdragen!