Praktijk HarteKracht

 

Praktijk HarteKracht is een plek waar je je basisbehoeften opvult om een evenwichtige doorstart in het leven te maken. We werken samen aan je basisvertrouwen, je fundament in het leven. We werken toe naar een fijne emotionele verbinding, wat betekent dat je altijd en overal liefdevol naar jezelf kan zijn met zo min mogelijk oordelen en afwijzing. Je balans herstelt waardoor tegenslagen makkelijk worden gehanteerd. Hiervoor maak ik gebruik van de CREF-methode®, gebruik ik de paarden als spiegel en als poort om processen te verdiepen en te versnellen, zet ik Cref-EMDR in maar ook delenwerk, hypnotherapie, NLP, opstellingen en visualisaties.

Wat is de CREF-methode®?

 

De Cref-methode® is een therapeutisch middel dat helpt om snel een helder inzicht te verschaffen op hoe het met je basisvertrouwen gesteld is en om deze, indien aangetast, te laten herstellen. Zo achterhaal je de oorzaak van sociale, emotionele en fysieke problemen.

De paarden en ik leggen bloot waardoor indrukwekkende gebeurtenissen het basisvertrouwen minder goed is ontwikkeld of aangetast.

Je basis wordt aangelegd aan de start van je leven. Niet alleen je fysieke maar ook je emotionele blauwdruk wordt hier aangelegd. (zie blog voor meer info)

Wanneer deze verstoord wordt of niet voorspoedig verloopt, kan dit grote impact maken op je brein, op je stress-systeem en op je handelen en voelen de rest van je leven. Je zal hierdoor bepaalde gedragingen ontwikkelen die jou op dat moment, hoe jong je misschien ook bent, van dienst zijn -we noemen dit overlevingsstrategieën – maar die ons later wanneer ze ons niet meer dienen ons gaan tegenwerken.

Hier lees je meer over de CREF-Methode®

Wanneer je je hart goed kent zal het je nooit kunnen overvallen.

Wanneer je blijf doen wat je deed, zul je altijd krijgen wat je kreeg

De angst om te lijden is erger dan het lijden zelf

De paarden

Veel mensen vinden de paarden op voorhand vaak maar een vaag gegeven, wat uiteraard uitnodigt om er grappen over te maken. Gelukkig kan ik je zeggen dat er niks vaags aan is. Integendeel, een paard heeft nooit een dubbele agenda. Een paard is een kuddedier en toevallig kneiter goed in het oppikken van non verbale communicatie. Een paard ruikt jouw stresshormonen, voelt jouw hartslag door je kleren heen en merkt je kleinste energieverandering op. Wij kunnen die dingen overigens ook allemaal veel beter dan we denken. Zo kunnen we feilloos aanvoelen wanneer de sfeer in een ruimte om te snijden is, ondanks dat iedereen in eerste opzicht “normaal” doet.

Het paard reageert instinctief en zonder oordeel op onze non-verbale signalen. Hierdoor spiegelen zij wat er in jou gebeurt op het moment dat wij samen in gesprek zijn. Een paard is altijd congruent en in het hier en nu. Zo verwacht een paard bijvoorbeeld ook dat jij dat altijd bent. Ben je dit niet, dan ben je onbetrouwbaar als kuddelid en zal het een reactie geven. De feedback van het paard geeft waardevolle inzichten in jouw proces, waar we dan weer op verder kunnen werken. Ook weten we inmiddels dat ons emotionele brein aan gaat staan alleen al door dicht bij een paard te zijn. Hierdoor kom je veel sneller bij de kern van een probleem of emotie.